O godz. 9:00 rozpoczął się próbny egzamin maturalny z matematyki. Próbne matury mają w tym roku wyjątkowy przebieg i ze względu na pandemię koronawirusa odbywają się w reżimie sanitarnym. Dzisiejszy arkusz zadań publikujemy w poniższym artykule.

Matura 2021. Matematyka - próbny arkusz zadań z poziomu podstawowego
Próbne matury 2021: Jak wygląda harmonogram?

Próbne matury odbywają się w tym roku w dniach 3-16 marca o godz. 9:00 i 14:00. W środę uczniowie mierzyli się z językiem polskim i łaciną. Dziś sprawdzą swoją wiedzę z matematyki. Po południu odbędą się jeszcze egzaminy z historii muzyki i filozofii. 

W piątek maturzystów czeka próbny egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu - z historii sztuki oraz z języka kaszubskiego.

8 marca rano zaplanowano egzamin próbny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, a po południu egzaminy na poziomie podstawowym z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

9 marca rano maturzyści rozpoczną egzamin próbny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu - egzaminy na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: francuskiego, rosyjskiego i włoskiego.

10 marca rano zaplanowano egzamin próbny z matematyki na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: hiszpańskiego i niemieckiego. 11 marca rano będzie egzamin próbny z biologii, a po południu z informatyki. 12 marca rano będzie egzamin próbny z chemii, a po południu z wiedzy o społeczeństwie.

15 marca rano będzie próbny egzamin z historii, a po południu z fizyki. 16 marca rano będzie egzamin próbny z geografii, a po południu egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

Dyrektor CKE Marcin Smolik podkreślił, że próbne egzaminy maturalne powinny być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym oraz diagnostycznym.

Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów - zauważył Smolik.

Około 50 proc. szkół na ten moment zdecydowało się na przystąpienie i przeprowadzenie egzaminów próbnych maturalnych. W różnych województwach różnie się to kształtuje: najwięcej w woj. małopolskim - ponad 66 proc. szkół, w woj. podkarpackim - 64 proc., w innych województwach nieco mniej. W sumie około 50 proc. szkół uczestniczy i przeprowadza, organizuje dla uczniów klas maturalnych egzaminy próbne maturalne - powiedział w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Próbna matura 2021: Wytyczne i obostrzenia

W wytycznych dot. próbnych matur zapisano, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, "bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami Covid-19". Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, uczniowie mają zachować odstęp co najmniej 1,5 m, mieć zakryte usta i nos.

Przy wejściu do szkoły powinien być płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60 proc.) Płyn do dezynfekcji rąk musi być również w każdej sali egzaminacyjnej.

Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, gdy wychodzi do toalety i wtedy, gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.

Każdy uczeń ma korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla uczniów, konieczna jest ich dezynfekcja.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test uczniowie mogą przynieść własną butelkę z wodą. W szkole nie ma też możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów.

Uczniowie, którzy jednego dnia będą przystępować do egzaminów z dwóch różnych przedmiotów, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo czekać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.