Część maturzystów przystąpiła dziś do nieobowiązkowego egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Chęć zdawania wyraziło 57 758 osób. Na RMF24 publikujemy arkusze zadań, z którymi musieli poradzić sobie abiturienci.

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zaczął się o godzinie 09:00. Ma tylko jedną część i polega na sprawdzeniu umiejętności dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (w formie wybranej przez zdającego, np. rozprawki, eseju).

Przypomnijmy, że 4 maja maturzyści pisali egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym - trwał on 170 minut i był obowiązkowy dla wszystkich abiturientów. Egzamin składał się z dwóch części. Maturzyści musieli rozwiązać test i napisać tekst własny (praca ma liczyć co najmniej 250 słów). Mieli wybór między napisaniem rozprawki na jeden z dwóch podanych tematów a analizą tekstu poetyckiego.

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym to przedmiot obowiązkowy, a wyjątkowo w tym roku maturzyści muszą podejść do niego tylko w części pisemnej. Egzamin ustny - w ramach którego nie określa się poziomu - ma za zadanie sprawdzenie naszych umiejętności tworzenia wypowiedzi na podstawie danego tekstu kultury.

MATURA 2021. ARKUSZE CKE - JĘZYK POLSKI, POZIOM ROZSZERZONY. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ >>>

W poniedziałek chętni pisali też egzamin z j. kaszubskiego i j. łemkowskiego na poziomie rozszerzonym. Te sprawdziany rozpoczęły się o godzinie 14. 

Arkusze zadań z j. kaszubskiego są dostępne poniżej.


 

Trzy obowiązkowe egzaminy pisemne

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych trwa od 4 do 20 maja.

Maturzyści musieli przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym.

Maturzyści nie muszą w tym roku przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą nadal przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

Abiturienci nie muszą też przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane są one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.