Rusza maturalny maraton: już dziś maturzyści zasiądą do pierwszego sprawdzianu. Na inaugurację: obowiązkowa potyczka z językiem polskim. W trakcie tej maturalnej sesji na RMF24 będziemy publikować dla Was arkusze egzaminacyjne, a w przypadku trzech obowiązkowych sprawdzianów – również propozycje odpowiedzi opracowane przez naszych ekspertów!

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 20 maja, sesja egzaminów ustnych przeprowadzona zostanie w dniach 19-21 maja: terminy tych drugich każda szkoła ustalała we własnym zakresie.

Matura w dobie koronawirusa: Pandemia wymusiła zmiany

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym.

W tym roku maturzyści nie muszą natomiast przystępować obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą jednak niezmiennie napisać sprawdziany z maksymalnie sześciu takich przedmiotów.

Abiturienci nie muszą także przystępować do dwóch - obowiązkowych w poprzednich latach - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Sprawdziany te przeprowadzane zostaną wyłącznie dla tych zdających, którzy muszą przedstawić wynik takiego egzaminu w procesie rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Na RMF24 znajdziecie arkusze zadań i propozycje odpowiedzi!

Sesja maturalna rozpocznie się o 09:00 rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

24 godziny później maturzyści zasiądą do sprawdzianu z matematyki na poziomie podstawowym, zaś na poranek 6 maja zaplanowany został egzamin z języka angielskiego, również na poziomie podstawowym.

Po każdym z tych sprawdzianów na RMF24 opublikujemy arkusze zadań oraz propozycje odpowiedzi opracowane przez współpracujących z nami nauczycieli!

Arkusze publikować będziemy również w kolejnych dniach pisemnych sprawdzianów - znajdziecie je na naszych stronach natychmiast po tym, jak udostępni je Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Matura w reżimie sanitarnym: Długa lista wytycznych

W związku z pandemią koronawirusa egzaminy maturalne przeprowadzane będą w reżimie sanitarnym: zasady zbliżone są do tych, które obowiązywały w marcu podczas sprawdzianów próbnych i w czasie ubiegłorocznych matur.

I tak, zgodnie z wytycznymi, na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zgodnych z objawami Covid-19. Zasada ta obowiązuje zarówno zdających, jak i nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów, pracowników szkoły i inne osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu.

Co do zasady, na egzamin nie może przyjść osoba przebywająca w domu z osobą objętą izolacją ani taka, która sama objęta jest kwarantanną lub izolacją.

Od tej reguły są jednak dwa wyjątki: chodzi o ozdrowieńców i w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19.

Na teren szkoły można wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem.

Przed wpuszczeniem maturzysty do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić go o odsłonięcie na chwilę twarzy, by móc zweryfikować jego tożsamość.

Maturzyści mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

Już w trakcie egzaminu natomiast muszą ponownie założyć maseczkę, gdy podejdzie do nich nauczyciel - by odpowiedzieć na zadane przez nich pytanie, w czasie wyjścia do toalety i wtedy, gdy zakończą pracę z arkuszem i będą opuszczać salę.

Nauczyciele, poruszając się po sali, powinni również mieć zakryte usta i nos.

Maturzyści nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym np. telefonów, książek i maskotek.

Ponadto każdy zdający ma korzystać z własnych długopisów czy ołówków, linijki, cyrkla itd.: uczniowie nie mogą ich sobie nawzajem pożyczać.

Szkoła nie zapewni uczniom wody - na egzamin mogą więc przynieść własną butelkę z wodą.

Ławki w sali egzaminacyjnej powinny być ustawione tak, by między maturzystami zachowany był co najmniej półtorametrowy odstęp w każdym kierunku.

Wyjście awaryjne: Dodatkowa sesja w czerwcu

Abiturienci, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu: wyznaczono ją w dniach 1-16 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, będzie miał prawo do poprawki 24 sierpnia. Ten zaś, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, będzie mógł poprawić je dopiero za rok.

/RMF FM
/RMF FM
Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl:

Słuchajcie online już teraz!

Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.