Pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego zwraca się do premiera o ujawnienie umowy pomiędzy Polską a Rosją w sprawie współpracy przy wyjaśnianiu tragedii smoleńskiej - dowiedział się reporter RMF FM. Jeszcze dziś pismo mecenasa ma trafić do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rafał Rogalski pyta także, czy umowa międzynarodowa została zarejestrowana w sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Rejestracja tej umowy jest bardzo ważna - chodzi o możliwość odwołania się do arbitrażu międzynarodowego. Rafał Rogalski przytacza przepisy Karty Narodów Zjednoczonych, które mówią o obowiązku rejestracji umów międzynarodowych w przypadku gdy strony będą chciały - gdy powstanie spór - zwrócić się do którejś z instytucji podległej ONZ. A zdaniem mecenasa po konferencji MAK-u, ze stanowiskiem którego Polska oficjalnie się nie zgadza, spór już powstał.

Krótko mówiąc - jak twierdzi mecenas - jeśli polski rząd nie zarejestrował umowy z Rosją, to zamyka sobie w ten sposób drogę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Pytanie więc, czy ta umowa została zarejestrowana - wiedząc jednak, że była to umowa ustna - raczej nie należy się spodziewać, że ktoś ją zarejestrował.

Rogalski prosi premiera także o udostępnienie treści umowy. Zdradzenie, kto odpowiadał za jej treść a także co premier zrobił i zamierza zrobić by Rosja wypełniała umowę, a gdy jej nie wypełnia jak zamierza zdyscyplinować swoich partnerów.

Zobacz pismo mecenasa Rogalskiego