Dziś stołeczni radni podejmą uchwałę w sprawie nadania tragicznie zmarłemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu honorowego obywatelstwa Warszawy. W nadzwyczajnej sesji rady ma wziąć udział najbliższa rodzina prezydenta.

Zgodnie ze statutem miasta, osoba wyróżniona honorowym obywatelstwem Warszawy otrzymuje akt nadania, odznakę i legitymację. Zwyczajowo wręczane są one ostatniego dnia lipca - w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Jak powiedziała Magdalena Dardzińska z biura Rady Warszawy, w przypadku obywatelstwa dla Lecha Kaczyńskiego będzie inaczej - nadanie nastąpi już dzisiaj; akt nadania odbierze ktoś z najbliższych członków rodziny prezydenta.

O pomyśle nadania tragicznie zmarłemu prezydentowi honorowego obywatelstwa Warszawy poinformowano w poniedziałek podczas uroczystej sesji rady miasta, na której uczczono pamięć ofiar sobotniej katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

We wniosku o jego nadanie napisano m.in., że Lech Kaczyński jako wzorowy mąż stanu i prawdziwy patriota do końca pozostał wierny swoim ideałom dbałości o ujawnienie prawdziwej historii Narodu Polskiego. Podkreślono też, że był pierwszym prezydentem stolicy wybranym w bezpośrednich wyborach.

Lech Kaczyński był prezydentem Warszawy od listopada 2002 r. do października 2005 r., gdy wygrał wybory na prezydenta kraju i zrzekł się prezydentury stolicy. Za największy jego sukces jako prezydenta stolicy uznawana jest budowa Muzeum Powstania Warszawskiego - jednej z najnowocześniejszych placówek muzealnych w kraju. Otworzył je w lipcu 2004 r. Jego zasługą było też zorganizowanie w tym samym roku przez władze miasta obchodów 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego z udziałem m.in. przedstawicieli USA, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Głośną decyzją Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta Warszawy było powołanie w ratuszu zespołu, który obliczył, że straty, jakie stolica poniosła w czasie II wojny, wyniosły ponad 45 mld dolarów. Obliczenie strat stało się elementem dyskusji na temat roszczeń, jakie wobec Polski i Niemiec wysuwały niektóre środowiska w obu tych krajach.

Honorowymi obywatelami stolicy są m.in. Józef Piłsudski (od lipca 1918 r.), Ignacy Jan Paderewski i Józef Haller (od 1919 r.), Maria Skłodowska-Curie (od 1924 r.), Stanisław Broniewski-Orsza (od 1992 r.), Jan Paweł II (od 1996 r.), Władysław Bartoszewski (od 1999 r.), kardynał Józef Glemp (od 2000 r.), Marek Edelman (od 2001 r.), Jan Nowak-Jeziorański (od 2003 r.), Norman Davies (od 2005 r.), Irena Sendlerowa i Lech Wałęsa (od 2007 r.) i Zbigniew Ścibor-Rylski (od 2008 r.). W ub.r. uhonorowano w ten sposób Tadeusza Mazowieckiego, Dalajlamę XIV, rotmistrza Witolda Pileckiego i Michała Sumińskiego.

W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęli dwaj inni honorowi obywatele Warszawy - ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski i prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Czesław Cywiński.

Zgodnie ze statutem m.st. Warszawy, honorowe obywatelstwo stolicy jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców. Uchwała w sprawie jego nadania Lechowi Kaczyńskiemu dzisiaj ma być poddana zwykłemu głosowaniu i wejść w życie z dniem podjęcia.