Amerykańska agencja ratingowa Moody's obniżyła swą ocenę wiarygodności kredytowej Grecji z poziomu Ca do C, czyli do najniższego możliwego poziomu, równoważnego z niewypłacalnością. Decyzję agencja tłumaczyła zawarciem porozumienia, na mocy którego prywatni wierzyciele Aten mają zrezygnować z 70 procent swych wierzytelności.

Zawarcie tego porozumienia było warunkiem udzielenia greckiemu rządowi międzynarodowej pomocy finansowej. Według Moody's, ogłoszona redukcja zadłużenia narazi jednak właścicieli greckich obligacji na znaczne straty. Poza tym, jak zaznaczyła agencja, nawet po zrealizowaniu redukcji wierzytelności ryzyko niewypłacalności Grecji pozostanie znaczne.

Równocześnie Moody's nie podał, jak widzi dalszą perspektywę kształtowania się finansowej wiarygodności Grecji.

Kilka dni temu rating Aten obniżyła również agencja Fitch - z tzw. śmieciowego poziomu CCC do pojedynczego C. To również była reakcja na ogłoszenie porozumienia w sprawie umorzenia części greckiego długu.

Porozumienie to zakłada wymianę dotychczasowych greckich obligacji na nowe, o mniejszej wartości i dłuższym okresie zapadalności. W praktyce oznacza to umorzenie Atenom 107 miliardów euro długu. Prywatni posiadacze greckich obligacji stracą w efekcie 53,5 procent ich nominalnej wartości, nie licząc strat na oprocentowaniu.