Agencja ratingowa Fitch obniżyła wiarygodność kredytową Grecji z tzw. śmieciowego poziomu CCC do pojedynczego C. To reakcja na ogłoszenie porozumienia ws. umorzenia części greckiego długu przez prywatnych wierzycieli.

Zobacz również:

Fitch wyjaśnił, że obniżenie greckiego ratingu sygnalizuje "wysokie prawdopodobieństwo niewypłacalności w bliskiej przyszłości". Ta sama agencja już w czerwcu ubiegłego roku zapowiadała, że - jeśli wspomniane porozumienie z prywatnymi wierzycielami dojdzie do skutku - rozważy uznanie "ograniczonej niewypłacalności" Grecji.

Porozumienie zakłada wymianę dotychczasowych greckich obligacji na nowe, o mniejszej wartości i dłuższym okresie zapadalności. W praktyce oznacza to umorzenie Atenom 107 miliardów euro długu. Prywatni posiadacze greckich obligacji stracą w efekcie 53,5 procent ich nominalnej wartości, nie licząc strat na oprocentowaniu.