"W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem Covid-19 podjąłem decyzję o zmianie trybu pracy uczelni do końca semestru zimowego" – poinformował rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel w liście do społeczności akademickiej.

Według ostatnich danych minionej doby w Małopolsce odnotowano 4001 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 20 osób, 53 179 pozostaje na kwarantannie. Dotychczas w województwie zanotowano 99 przypadków wariantu omicron. W całym zaś kraju testy potwierdziły - według sobotniego raportu resortu zdrowia - 40 876 nowych zakażeń, najwięcej w pandemii; na Covid-19 zmarły 193 osoby.

"W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem Covid-19 podjąłem decyzję o zmianie trybu pracy uczelni do końca semestru zimowego" - poinformował rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel w liście do społeczności akademickiej.


Rektor zalecił naukę zdalną i przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych. Podkreślił także, że decyzja dziekanów i kierowników jednostek o zdalnym trybie pracy musi uwzględniać specyfikę danego kierunku kształcenia.

"Dopuszcza się prowadzenie w trybie kontaktowym zajęć wymagających infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujących umiejętności praktyczne, a także koniecznych badań w ramach przygotowania sprawdzianów semestralnych, prac dyplomowych" - napisał rektor.

Jeśli zajęcia i egzaminy będą musiały odbyć się w trybie stacjonarnym, to pracownicy uczelni muszą szczególnie zadbać o rygor sanitarny.

Zgodnie z listem rektora "nastąpiło maksymalnie zminimalizowanie liczby osób świadczących pracę w trybie stacjonarnym".

Prof. Popiel przypomniał, że pracownik, doktorant, student zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zachorowaniu na covid.