Od dziś będą mogły być otwarte na świeżym powietrzu ogródki w restauracjach. Ale to nie jest jedyna zmiana. Od dziś więcej osób będzie mogło także podróżować transportem publicznym, czyli np. pociągami, autobusami, tramwajami. Wychodząc z domu nie musimy już zakładać maseczki.

Od soboty 15 maja do 28 maja restauracje oraz lokale gastronomiczne mogą otworzyć dla klientów swoje ogródki na świeżym powietrzu.

Klienci będą musieli zajmować co drugi stolik i odległość między stolikami będzie musiała wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m licząc od powierzchni stolika.

Od dziś też więcej osób będzie mogło podróżować publicznym transportem zbiorowym. Oznacza to, że w np. w pociągu, autobusie, tramwaju dostępnych będzie 100 proc. miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Koniec z maseczkami na powietrzu

Od dziś też maseczka przestaje być konieczna, kiedy wychodzimy z domu na zewnątrz. Nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje nadal w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in.: obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Maski trzeba też nosić w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach). 

Nadal obowiązuje nas zasłanianie ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych:

  • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
  • w autobusie, tramwaju i pociągu,
  • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
  • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
  • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
  • w kinie i teatrze,
  • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
  • w kościele i szkole, na uczelni
  • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.).

Kto jest zwolniony z obowiązku zakładania maseczki?

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający: całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

Ponadto maseczki nie muszą nosić: