Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła szczepionkę firm Pfizer & BioNTech do użytku w warunkach epidemii. Decyzja ta - jak podkreślono w komunikacie - otwiera drzwi przed wydawaniem przez poszczególne kraje zezwoleń na jej w nich użycie.

W ocenie ekspertów WHO szczepionka wyprodukowana wspólnie przez amerykański koncern Pfizer i niemiecką firmę farmaceutyczną BioNTech "spełnia wszystkie niezbędne kryteria, gdy chodzi o jej bezpieczne stosowanie i skuteczność".

To ważny krok gwarantujący dostępność szczepień przeciwko Covid-19 w skali całego globu" - oceniła dr med. Mariangela Simao, z-ca dyrektora generalnego WHO, która w odpowiada za kwestie dostępu do lekarstw i środków leczniczych. 

Światowa Organizacja Zdrowia wspólnie z Globalnym Sojuszem na rzecz Szczepień i Uodpornienia (Global Alliance for Vaccines and Immunisation) stoją na czele akcji nazywanej COVAX. Jej celem jest zapewnienie dostępności szczepionek w krajach uboższych i średnio zamożnych. 

W ramach porozumień zawartych z firmami Pfizer & BioNTech Globalny Sojusz na rzecz Szczepień spodziewa się otrzymać w pierwszym kwartale 2021 r. blisko 2 mld dawek szczepionki, której skuteczność oceniana jest na 95 proc. - pisze Reuters.