Ważne jest zwiększenie dostępności szczepień przeciw grypie, by w przyszłości łatwiej różnicować zachorowanie na grypę i na COVID-19, bo początkowe objawy są bardzo podobne – uważają eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Podkreślają wagę szczepienia przeciw grypie, szczególnie u seniorów.

"Jedną z najważniejszych cech wirusa grypy jest jego zmienność antygenowa, więc konieczne jest coroczne powtarzanie szczepień. O szczepieniu przeciw grypie warto pomyśleć już dziś, szczególnie, że przyszły sezon zachorowań na grypę zbiegnie się z prawdopodobną dalszą częścią epidemii COVID-19" - podkreślono w czwartkowym komunikacie OPZG.

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w sezonie jesienno-zimowym (od 1 września 2019 do 30 kwietnia 2020) na grypę i choroby grypopodobne zachorowało ponad 3,7 mln osób, a liczba osób przebywających w szpitalach z tego powodu wzrosła do 16 684 osób, czyli o 5,8 proc. w porównaniu do poprzedniego sezonu. W tym sezonie też, z powodu grypy i powikłań pogrypowych, zmarły w Polsce 64 osoby. Największą liczbę zgonów odnotowano wśród seniorów (66 proc).

Seniorzy ponoszą największe konsekwencje spowodowane zachorowaniem na grypę i jej powikłaniami. Dlatego warto tę najsłabszą grupę uchronić przed grypą i udostępnić im bezpłatne szczepienia przeciw grypie, szczególnie wśród pacjentów po 75 roku życia - podkreślił prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Badania medyków z Wlk. Brytanii. Aż 15 tys. z nich może być zakażonych bezobjawowo

Eksperci: W Polsce wyszczepialność seniorów wciąż niska

Eksperci OPZG stwierdzili, że to właśnie wiek zalicza się do najważniejszych czynników ryzyka powikłań i zgonów z powodu grypy, a prawdopodobieństwo ciężkich i wymagających hospitalizacji powikłań u osób powyżej 65 roku jest znacznie wyższe.

"Aż 92,5 proc. seniorów powyżej 70 roku życia choruje na choroby przewlekłe, które dodatkowo osłabiają ich odporność. Wśród seniorów, którzy byli hospitalizowani z powodu choroby o ostrym przebiegu, w tym grypy - u 35 proc. zaobserwowano pogorszenie funkcjonowania, czyli nową niepełnosprawność. W ciągu roku jedynie 30 proc. chorych wraca do stanu zdrowia sprzed choroby" - podano.

Równocześnie eksperci zwrócili uwagę na fakt, że w Polsce wyszczepialność wśród seniorów nadal jest niska, pomimo tego, że refundacja szczepionki dla tej grupy wynosi 50 proc. Z tego powodu eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zaapelowali, by dla osób powyżej 75 roku życia szczepienia były bezpłatne.

Umieszczenie (szczepień - PAP) na liście leków dla seniorów 75+ kat. "S" z pewnością przyczyni się do poprawy wyszczepialności osób szczególnie narażonych na pogrypowe powikłania. Wpłynie to na zmniejszenie śmiertelności z powodu powikłań pogrypowych, ale także obniży wydatki na hospitalizacje - stwierdzili.

Wyszczepialność w Polsce jedna z najniższych w Europie

Odwołali się też do sytuacji innych europejskich krajów w tej kwestii zauważając, że większość z nich oferuje bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla osób starszych, chorujących na choroby przewlekłe lub dla kobiet w ciąży. Przypomnieli, że według rekomendacji WHO oraz Rady Unii Europejskiej, poziom wyszczepialności powinien wynosić 75 proc. dla osób powyżej 65 roku życia, w Polsce poziom ten oscyluje na poziomie 14,2 proc. i pozostaje nadal jednym z najniższych w Europie.

W erze koronawirusa widoczne jest jak ważną rolę odgrywa odporność i profilaktyka wśród osób starszych, które szczególnie są narażone na zachorowanie. Dlatego refundowane i odpowiednio udostępnione szczepienia przeciw grypie powinny być nowym standardem - dodali.

Jednocześnie podnieśli też temat nowego podziału obowiązków i uprawnień dla pracowników ochrony zdrowia - pielęgniarek i farmaceutów, którzy - jak zauważyli - powinni kwalifikować do szczepień, a także je wykonywać. Ich zdaniem odciąży to lekarzy i zabezpieczy przed innymi chorobami zakaźnymi w przyszłości. Lepszy dostęp do szczepień znacznie podniesie współczynnik wyszczepialności - zauważyli.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Celem Programu jest poprawa wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka oraz informowanie Polaków o zagrożeniach związanych z grypą i jej powikłaniami.