Ogromna większość krajów UE opowiada się za systematycznymi testami covidowymi dla podróżnych z Chin. To wynik dzisiejszego spotkania unijnego komitetu ds. bezpieczeństwa zdrowia poświęconego kwestii zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej w Chinach.

Jak informuje nasza dziennikarka w Brukseli, rozmowy będą kontynuowane w środę.

Państwa UE uzgodniły skoordynowane podejście do zmieniającej się sytuacji związanej z Covid-19 w Chinach i skutków zwiększonej liczby podróży z Chin do Europy. Większość opowiada się za obowiązkowymi testami na Covid przed wyjazdem z Chin - poinformowała w Brukseli Komisja Europejska.

W stanowisku proponuje się środki dotyczące: higieny osobistej i środków zdrowotnych dla podróżnych (w tym zalecane noszenie maseczek podczas lotów z Chin); monitorowanie ścieków w samolotach; nadzór genomiczny na lotniskach oraz wzmożone monitorowanie i sekwencjonowanie; zwiększona czujność UE w zakresie testów i szczepień; dyskusja na temat potrzeby wstępnego badania pasażerów z Chin przed odlotem.

Przytłaczająca większość krajów opowiada się za obowiązkowymi testami przed wyjazdem z Chin - podała KE. 

Liczba zachorowań na Covid-19 w Chinach osiągnęła rekordowy poziom. Szczyt przypadł na 2 grudnia 2022 r. W ciągu ostatnich trzech tygodni zachorowalność jednak spadła, prawdopodobnie - zdaniem ECDC - również ze względu na mniejszą liczbę przeprowadzanych testów, co przełożyło się na mniejszą liczbę wykrytych zakażeń.

Opracowanie: