Zastępca Prokuratora Generalnego w opinii dla Trybunału Konstytucyjnego badającego skargę prezydenta w sprawie OFE napisał, że zakaz reklamy Otwartych Funduszy Emerytalnych w okresie przejściowym jest niezgodny z konstytucją. Natomiast rządowa reforma OFE co do zasady jest zgodna z konstytucją.

Według Roberta Hernanda rządowa reforma OFE jest zgodna z konstytucją. Za niekonstytucyjny Prokuratura Generalna uznaje tylko zakaz reklamy OFE w okresie przejściowym - wyjaśnił rzecznik PG Mateusz Marytniuk.

Prezydent Komorowski podpisał ustawę 27 grudnia 2013 r., ale skierował do Trybunału wniosek o zbadanie, czy jest ona zgodna z ustawą zasadniczą. Prezydent zakwestionował m.in. zakaz inwestowania w obligacje, nakaz inwestowania w akcje i zakaz reklamy OFE. Nowe przepisy m.in. zakazały do 31 lipca 2014 r. reklamy zawierającej informacje o otwartych funduszach emerytalnych lub informacji sugerujących, że reklama odnosi się do nich. W przypadku naruszenia tego zakazu może zostać nałożona kara wynosząca od 1 do 3 mln zł.

Według PG jest to niezgodne z zasadą poprawnej legislacji. Narusza też zapisy konstytucji, według której każdemu należy zapewnić wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Obszerne stanowisko Hernanda z 30 lipca zamieszczono na stronie internetowej TK. Według Hernanda reszta zaskarżonych przepisów jest zgodna z konstytucją bądź też podlega umorzeniu. 

(acz)