W roku szkolnym 2023/2024 sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 7 do 24 maja, a egzaminów ustnych od 11 do 16 maja i od 20 do 25 maja. Wyniki matur ogłoszone zostaną 9 lipca – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy przyszłorocznych egzaminów maturalnych. 

Zgodnie z harmonogramem CKE – tak jak w latach ubiegłych – maturalne egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i o 14.00.

7 maja (wtorek) rano będzie egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu.

8 maja (środa) rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z łemkowskiego i z języka łacińskiego i kultury antycznej.

9 maja (czwartek) rano wystartuje egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i z języka włoskiego.

Pozostałe egzaminy pisemne

10 maja (piątek) rano - egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

13 maja (poniedziałek) rano - egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będzie egzamin z filozofii.

14 maja (wtorek) rano - egzamin z biologii, a po południu egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

15 maja (środa) rano - egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu – egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

16 maja (czwartek) rano - egzamin z chemii, po południu egzamin z historii muzyki.

17 maja (piątek) rano - egzamin z geografii, a po południu egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) na poziomie podstawowym.

20 maja (poniedziałek) rano - egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

21 maja (wtorek) rano - egzamin z historii, po południu egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

22 maja (środa) rano - egzamin z informatyki, po południu z historii sztuki.

23 maja (czwartek) rano - egzamin z fizyki, a po południu egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

24 maja (piątek) przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii, zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Egzaminy ustne

Sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa od 11 do 16 maja i od 20 do 25 maja. Egzaminy przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.


Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została od 3 do 17 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 3-17 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 10-12 czerwca.

Centralna Komisja Egzaminacyjna 9 lipca ogłosi wstępne wyniki matur. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.


Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 20-21 sierpnia: 20 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, a 22 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne. Wyniki egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 10 września.

CKE 10 września ma opublikować pełne wyniki matur, uwzgledniające sesję główną majową, dodatkową czerwcową i poprawkową sierpniową.

Zakres egzaminów

Maturzyści mają trzy obowiązkowe egzaminy pisemne: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. 

Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą też przystąpić do egzaminu pisemnego i ustnego z tego języka.

Maturzyści muszą też przystąpić do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.