W Mińsku milicja zatrzymała przewodniczącego komitetu strajkowego mińskich zakładów samochodowych MAZ, Jauhiena Bachwałaua – potwierdziła w rozmowie z portalem TUT.by przedstawicielka władz miejskich

Wcześniej poinformowano również, że do Komitetu Śledczego został na piątek wezwany członek Rady Koordynacyjnej opozycji Siarhiej Dyleuski. Jest on przewodniczącym komitetu strajkowego w fabryce traktorów MTZ w Mińsku.

Komitet strajkowy zakładów Biełaruskalij w Salihorsku poinformował z kolei, że stracili kontakt z jednym ze swoich członków - Dzmitryjem Kudelewiczem. Według robotników mógł on zostać zatrzymany.

Postępowanie karne wobec opozycji

Wszczęto postępowanie karne w związku z utworzeniem przez opozycję Rady Koordynacyjnej. Białoruski prokurator generalny Alaksandr Kaniuk poinformował w czwartek, że założenie Rady ma na celu przejęcie władzy i szkodzenie bezpieczeństwu narodowemu.

Rada stawia sobie za cel doprowadzenie do pokojowego transferu władzy. Zdaniem jej członków oraz wielu Białorusinów, którzy od 9 sierpnia uczestniczą w masowych protestach, wybory prezydenckie zostały sfałszowane. Według Centralnej Komisji Wyborczej urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka zdobył 80,1 proc. głosów.

Według Łukaszenki Rada to projekt mający na celu przejęcie władzy na Białorusi.

Manifestujący od wyborów prezydenckich domagają się odejścia Łukaszenki, przeprowadzenia nowych wyborów i uwolnienia więźniów politycznych. 

Kontrkandydatka Łukaszenki, przebywająca obecnie na Litwie, Cichanouska oświadczyła w poniedziałek, że jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność i wystąpić w charakterze lidera narodowego.