​W tym tygodniu nie należy się spodziewać decyzji Rosario Silva de Lapuerta, wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie zabezpieczenia, czyli zablokowania działań Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, np. wobec sędziego Igora Tuleyi - dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.

Komisja Europejska, składając 31 marca pozew przeciwko Polsce w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN, wniosła także o zabezpieczenie, czyli zamrożenie wszelkich działań organu wobec sędziów do czasu wydania ostatecznego wyroku w sprawie ustawy dyscyplinującej sędziów.

Wówczas spodziewano się, że zabezpieczenie wydane przez TSUE może uchronić sędziego Tuleyę przed doprowadzeniem siłą do prokuratury. 

Jak usłyszała jednak brukselska korespondentka RMF FM, na decyzję wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta w sprawie zabezpieczenia "trzeba jeszcze będzie trochę poczekać". "Na pewno nie spodziewamy się tego postanowienia dzisiaj, jutro czy - pojutrze" - przekazało RMF FM źródło w TSUE.  

Nawet, jeżeli postanowienie o zabezpieczaniu zapadnie po ewentualnej dzisiejszej decyzji Izby Dyscyplinarnej SN w sprawie doprowadzenia sędziego Tuleyi do prokuratury - to skutki tej decyzji będą mogły być wstrzymane zabezpieczeniem. Oczywiście, jeżeli TSUE zgodzi się na zakres zabezpieczania, o który wystąpiła Komisja Europejska. 

Zamrożenie i anulowanie

Przypomnijmy, iż Komisja Europejska w swojej skardze wnosi o zamrożenie działania Izby Dyscyplinarnej SN wobec sędziów i o anulowanie wszystkich skutków wcześniejszych decyzji tej Izby (postępowania dyscyplinarne, znoszenie immunitetów). 

Rozmówcy dziennikarki RMF FM w TSUE przekonują, że nie można mówić o jakimś opóźnieniu ze strony wiceprezes TSUE. "Uzasadnienie postanowienia wymaga dokładnej analizy wszystkich zarzutów, które KE podniosła w swoim wniosku" - usłyszała Katarzyna Szymańska-Borginon. 

W przypadku sporu o wycinkę Puszczy Białowieskiej - decyzja o zabezpieczeniu, czyli de facto wstrzymaniu wycinki, zapadła w ciągu tygodnia. Z kolei w kwestii przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego było to 17 dni. Biorąc więc pod uwagę przerwę na Święta Wielkanocne, to terminy nie są przekroczone. 

"Od przyszłego tygodnia można się spodziewać decyzji wiceprezes TSUE w sprawie zabezpieczenia w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej" - usłyszała dziennikarka RMF FM.

Opracowanie: