Wyniki są podane w zaokrągleniu do pełnego procenta

Rys. Marian Walentynowicz z książki Kornela Makuszyńskiego "Przygody Koziołka Matołka", Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań.

Rys. Jan Marcin Szancer z książki "Akademia pana Kleksa" Jana Brzechwy, wyd. "Czytelnik"