Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy, który wprowadza finansowanie procedury in vitro. Za odrzuceniem projektu głosowała prawie połowa - 76 posłów - PiS; 56 posłów tego klubu było przeciw odrzuceniu projektu, a 43 wstrzymało się od głosu.

W Sejmie odbyło się głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wprowadzającego finansowanie procedury in vitro.

Wniosek ten złożył podczas ubiegłotygodniowej debaty nad projektem klub Konfederacji. Za odrzuceniem projektu głosowało 94 posłów, przeciw było 304, wstrzymało się 43.

Przeciw odrzuceniu projektu opowiedzieli się wszyscy głosujący posłowie KO (155), Polski 2050 (33), PSL (32), Lewicy (26) i Kukiz15 (2).

W klubie PiS głosy podzieliły się niemal po połowie - 76 posłów było za odrzuceniem, 56 było przeciw, a 43 wstrzymało się od głosu.

Przeciw odrzuceniu projektu był m.in Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, Rafał Bochenek i Radosław Fogiel, Mateusz Morawiecki, Piotr Müller, Katarzyna Sójka.

Za odrzuceniem głosowali m.in.: Marlena Maląg, Elżbieta Witek, Przemysław Czarnek, Ryszard Terlecki, Paweł Szefernaker, Henryk Kowalczyk, Marek Kuchciński.

Od głosu wstrzymał się m.in. Zbigniew Rau, Paweł Szrot i Sebastian Kaleta. Nie głosowało 16 posłów PiS, m.in. Zbigniew Ziobro.

Natomiast posłowie wnioskodawcy z Konfederacji zagłosowali całościowo za odrzuceniem projektu (18 posłów).

Zgodnie z projektem, minister zdrowia miałby opracować, wdrożyć, zrealizować i sfinansować program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. Corocznie z budżetu miałoby być przeznaczane na realizację programu nie mniej niż 500 mln zł.

Po tym jak Sejm nie zgodził się na wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, jeszcze we wtorek trafi on do dalszych prac w Komisji Zdrowia.