Jak uzdrowić Trybunał Konstytucyjny i zakończyć polityczny spór wokół tej instytucji? 37,9 proc. badanych w sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" opowiada się za usunięciem tzw. sędziów dublerów. 33,3 proc. respondentów chce zmiany Konstytucji, przerwania kadencji obecnych sędziów i wybrania nowego składu TK.

Różne pomysły na zmiany w TK

Uczestnikom sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" zadano pytanie: "Co powinno wydarzyć się w sprawie Trybunału Konstytucyjnego?".

Za utrzymaniem obecnego składu i dotychczasowych zasad działania Trybunału opowiedziało się 13,6 proc. badanych. 

33,3 proc. respondentów uważa, że powinna zostać zmieniona Konstytucja i przerwana kadencja obecnych sędziów, po czym Sejm powinien wybrać nowy skład TK. Nieco więcej, bo 37,9 proc. uczestników badania wybrało jeszcze inną opcję. Ich zdaniem z TK powinni zostać z niego usunięci tylko trzej wadliwie obsadzeni sędziowie (tzw. sędziowie-dublerzy), a Sejm powinien na ich miejsce wskazać nowych.

15,2 proc. badanych nie ma jasnego stanowiska co do tego, jak rozwiązać sporną sytuację w Trybunale Konstytucyjnym.

Jakich zmian w TK oczekują elektoraty opozycji i koalicji rządzącej?

Sondaż pokazuje, jak do sytuacji w Trybunale podchodzą elektoraty poszczególnych obozów politycznych. Najwięcej zwolenników PiS-u (44 proc.) chce utrzymania obecnego składu i zasad działania TK. Jednocześnie 22 proc. tej grupy chce zmian w Konstytucji i przerwania kadencji obecnych sędziów. 

Wśród wyborców obozu rządzącego bardzo podobny wynik uzyskały dwie odpowiedzi. 49 proc. tej grupy popiera wariant zakładający usunięcie sędziów-dublerów, a 45 proc. - zmianę Konstytucji i wybór nowego składu Trybunału. 

Sympatycy Konfederacji i niezdecydowani są przede wszystkim (48 proc.) za usunięciem "sędziów-dublerów" i wybraniem na ich miejsce w nowych. Co czwarta osoba z tej grupy nie była w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. 

Czego oczekują najmłodsi, a czego seniorzy?

Największa jednomyślność, jeśli chodzi o uzdrowienie sytuacji w TK, panuje w najmłodszej grupie respondentów (18-29 lat). 79 proc. z nich opowiada się za zmianami w Konstytucji i przerwaniem kadencji obecnych sędziów Trybunału. Tego samego chce ponad połowa (54 proc.) osób, które mają od 30 do 39 lat. 

W starszych grupach wiekowych przeważa pogląd, że usunięci z TK powinni zostać usunięci wyłącznie trzej wadliwie wybrani sędziowie. Chce tego 45 proc. osób w wieku 50-59 lat i 39 proc. grupy 70+. 

Badanie United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" przeprowadzono w dniach 10-11 lutego na próbie 1 000 osób (Mix-mode CATI & CAWI methodology - ratio 50/50).