77,45 proc. za integracją z Unią Europejską, 22,55 proc. przeciwko, przy 58,85 proc. frekwencji. Tak brzmią oficjalne wyniki referendum europejskiego. Ogłosił je wczoraj na specjalnej uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie przewodniczący PKW Ferdynand Rymarz.

Zostałem upoważniony przez obywateli w referendum do ratyfikowania Traktatu Akcesyjnego i z najwyższą radością wypełnię ten obowiązek - oświadczył prezydent Aleksander Kwaśniewski podczas uroczystości oficjalnego ogłoszenia wyników głosowania.

Po ogłoszeniu wyników w Sali Balowej Zamku Królewskiego, uczestnicy uroczystości wzięli udział w jej drugiej części na Placu Zamkowym, na którą zaproszeni byli tażke mieszkańcy Warszawy.

Posłuchaj relacji reporterki RMF Agnieszki Burzyńskiej:

Wyniki podane przez PKW nie są żadnym zaskoczeniem, ponieważ znane były już wczoraj wczesnym popołudniem. Teraz jednak jest to już oficjalne i ostateczne rozstrzygnięcie.

Polska jest szóstym krajem, w którym przeprowadzone zostało referendum europejskie. 8 marca w sprawie wejścia do Unii Europejskiej wypowiadali się Maltańczycy, dwa tygodnie później - Słoweńcy. 12 kwietnia do urn referendalnych poszli Węgrzy, niespełna miesiąc później - Litwini, 16 i 17 maja głosowali Słowacy.

Po nas następni w kolejce są Czesi - głosować będą w przyszłym tygodniu. Później referenda urządzą Estończycy i Łotysze. Na Cyprze decyzję w sprawie wejścia do Unii podejmie parlament.

08:30