Ministra ds. równości Katarzyna Kotula zapowiedziała, że Lewica "za chwilę" zaprezentuje ustawę o związkach partnerskich. Dodała, że na ukończeniu są także prace nad penalizacją "mowy nienawiści".

W piątek w Sejmie podczas międzyresortowej konferencji prasowej Lewicy ministrowie podsumowali swoje dotychczasowe rządy w resortach i przedstawili plany na najbliższy czas.

"Za chwilę"

Jak mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, "jesteśmy w rządzie po to, żeby załatwiać sprawy, które przez lata były niezałatwione, żeby pilnować lewicowych spraw w rządzie i żeby nikomu z koalicjantów nie przyszło do głowy dokonywać zmian, które nie będą akceptowalne".

Ministra ds. Równości Katarzyna Kotula przyznała, że biuro jej poprzedniczki było "urzędem widmo", a ona "zastała spaloną ziemię". Kotula poinformowała, że "za chwilę" zaprezentowana zostanie ustawa o związkach partnerskich. Dodała, że na ukończeniu są także prace dot. penalizacji "mowy nienawiści".

O wydłużeniu urlopu rodzicielskiego i żłobkach

Z kolei ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przekazała m.in., że trwają prace nad projektem ustawy, która wydłuży urlop rodzicielski rodzicom wcześniaków.

Pracujemy także nad tym, aby poprawić dostępność do żłobków - dodała ministra.

Program "Aktywny rodzic"

Jak poinformowała, program "Aktywny rodzic" wspierający kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka jest na ukończeniu, a w najbliższym tygodniu trafi do dalszych prac rządowych. Jednym z priorytetów uczyniliśmy prace nad projektem ustawy, która pozwoliłaby wliczać do stażu pracy okres przepracowany na umowach cywilno-prawnych czy w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych - dodała Dziemianowicz-Bąk.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek podkreślił natomiast znaczenie rozwoju polskiej nauki dla Lewicy, mówiąc jak ważne są m.in. akademiki dla studentów. W ramach rządu procedowany jest projekt ustawy, dający możliwość korzystania z funduszu dopłat także przez uczelnie wyższe z przeznaczeniem na budowę akademików. Jesteśmy z ministrem technologii i rozwoju Krzysztofem Hetmanem w trakcie uzgodnień międzyresortowych, żeby dać szansę młodym ludziom na studiowanie - powiedział.

Dodał, że Lewica chce przywrócić "normalne funkcjonowanie NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - przyp. red.), ponieważ potrzeba pomostu pomiędzy polską nauką i wielkimi sukcesami naukowców, a przemysłem i gospodarką". Oznajmił również, że dzisiaj na kontach uczelni wyższych znajdują się już środki, które pozwolą rektorom zrealizować planowane podwyżki.

Lewica zapowiedziała cykliczne konferencje, podczas których omawiane będą postępy prac w rządzie.