Planujemy, że w środę, 5 czerwca odbędzie się pierwsze posiedzenie komisji ds. zbadania wpływów rosyjskich i białoruskich i prezentacja jej składu – powiedział szef MSWiA i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Siemoniak zaznaczył, że dyskutowano o tym we wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów. Kandydatury obecnie poddawane są rutynowemu sprawdzeniu - chodzi o osoby, które będą miały dostęp do informacji ściśle tajnych - powiedział. Planujemy, że w środę 5 czerwca odbędzie się pierwsze posiedzenie komisji i prezentacja jej składu. Jesteśmy gotowi do tego, żeby od razu komisja ostro ruszyła do pracy - podkreślił szef MSWiA.

Przekazał, że dzięki skuteczności ministra sprawiedliwości wszelkie sprawy organizacyjne zostały załatwione błyskawicznie. Jest wskazany sekretarz komisji, są pomieszczenia, więc mam nadzieję, że zostaną dotrzymane terminy raportów - dodał.

Powiedział, że jedną z pierwszych decyzji komisji będzie przyjęcie harmonogramu pracy.

Sądzę, że pierwszego raportu będzie można się spodziewać za dwa miesiące od początku prac komisji - przekazał.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar zaznaczył, że komisja będzie przygotowywała raporty cząstkowe albo z jakiś konkretnych przypadków lub zjawisk, które występują w kontekście wpływów rosyjskich.

Będą też przygotowywane raporty kompleksowe odnoszące się do rocznych czasookresów pracy komisji - dodał.

Gen. Jarosław Stróżyk stanie na czele komisji

Komisja ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy RP w latach 2004-2024, zgodnie z wydanym w miniony wtorek zarządzeniem premiera, jest organem pomocniczym szefa rządu. W jej skład wejdą: przewodniczący - osoba wyznaczona przez szefa MS - oraz członkowie: po jednej lub po dwie osoby wyznaczone przez: premiera, szefa MSWiA oraz ministra koordynatora służb specjalnych, po jednej osobie wyznaczonej przez: szefa MON, szefa MKiDN, szefa MF, szefa MSZ, szefa MAP, szefa MC, a także sekretarz - pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości, wyznaczony przez przewodniczącego.

Na czele komisji ds. badania wpływów rosyjskich stanie szef SKW gen. Jarosław Stróżyk. Zgodnie z zarządzeniem, przewodniczący przedstawia premierowi roczne sprawozdanie z prac komisji - w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, a także częściowe sprawozdania z prac komisji - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, chyba że przewodniczący postanowi inaczej. Pierwsze częściowe sprawozdanie ma być przedstawione w terminie 2 miesięcy od dnia pierwszego posiedzenia komisji.

Zarządzenie zakłada, że w przypadku stwierdzenia podejrzenia naruszenia prawa komisja zawiadamia odpowiedni organ.

Dyplomata Tomasz Chłoń został wskazany przez szefa MSZ Radosława Sikorskiego do komisji ds. wpływów rosyjskich - przekazał rzecznik MSZ Paweł Wroński. W połowie maja Chłoń został pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych ds. przeciwdziałania dezinformacji międzynarodowej.