Organy państwa nie są przygotowane na przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym - to wniosek zawarty w najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Kontrola NIK-u została przeprowadzona w latach 2020-2022.

"Przygotowanie państwa na zagrożenia związane z działaniami hybrydowymi" - to nazwa kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK). Jej efekt przedstawiono dziś podczas konferencji prasowej.

Co ustalił NIK?

Jak powiedział Tomasz Sordyl, dyrektor departamentu porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego NIK, w kontroli sprawdzano to, czy Polska byłaby w stanie odeprzeć "atak hybrydowy o dużej intensywności", "gdyby jakieś państwo, celem realizacji swoich politycznych interesów, przeprowadziło na nasz kraj".

Z przykrością musimy stwierdzić, że organy państwa nie są przygotowane do tego, aby w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze hybrydowym zapewnić sprawną realizację zadań w ramach systemu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej - stwierdził.

Najpoważniejszymi zarzutami ze strony NIK-u jest brak regulacji prawnych - na przykład dotyczących obrony cywilnej - słabe, nieskuteczne plany zarządzania kryzysowego, w których nie ujęto zagadnienia zagrożeń hybrydowych, a także brak działań edukacyjnych, szkoleń i ćwiczeń na poziomie lokalnym.

W opublikowanym na stronie internetowej Izby komunikacie prasowym czytamy również, że "NIK najlepiej spośród kontrolowanych jednostek oceniła przygotowanie do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, urzędów wojewódzkich i urzędów miast na prawach powiatu".

Podkreślono, że "od kilkunastu lat Polska nie ma aktu prawnego, który regulowałby system ochrony ludności"

"Odpowiedzią na zagrożenia hybrydowe powinna być budowa systemu odpornościowego państwa - prace nad jego stworzeniem niestety nadal są na bardzo wczesnym etapie" - podano.

"Zaniepokojenie NIK budzi również odstąpienie od opracowywania ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym. Należy przypomnieć, że w kwietniu 2022 r. uchylone zostały jedyne przepisy rangi ustawowej określające sposób realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, tj. ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Nastąpiło to, gdy trwała już wojna na Ukrainie, a do dzisiaj kwestia ta nie została uregulowana" - informuje Najwyższa Izba Kontroli.

W których urzędach przeprowadzono kontrolę?

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli została wykonana w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 16 listopada 2022 roku.

Przeprowadzono ją w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a także urzędach wojewódzkich i części samorządów.

Kontrolę przeprowadzono w 12 urzędach:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Urząd Miejski w Gdańsku
 • Opolski Urząd Wojewódzki
 • Starostwo Powiatowe w Nysie
 • Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
 • Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • Urząd Miejski w Wielbarku
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • Urząd Miejski w Szczecinie