Komisja Finansów Publicznych Sejmu omawiała uchwałę Senatu do ustawy budżetowej na 2023 r. Senatorowie w głosowaniu zaproponowali 77 poprawek. We wtorek, podczas obrad sejmowej KFP, żadna z poprawek Senatu nie uzyskała pozytywnej opinii rządu.

Uchwała Senatu zwiększa dochody podatkowe o 12,3 mld zł a dywidendy o 6,5 mld zł. Zwracam zwłaszcza uwagę na kwestię dywidend - trzeba pamiętać, że 30 proc. wpływów z dywidend trafia do Funduszu Inwestycji Kapitałowych, to oznacza, że gdyby wpływy budżetu z dywidend rosły o 6,5 mld zł, to faktyczny wzrost musiałby wynieść 8-9 mld zł. Takie wzrosty dochodów i finansowanie dodatkowych wydatków nie wydają się możliwe - mówił podczas obrad komisji wiceminister finansów Sebastian Skuza, kiedy wyjaśniał powody negatywnego stanowiska rządu.

W efekcie posłowie z Komisji Finansów Publicznych odrzucili wszystkie poprawki Senatu, jakie ten zaproponował do ustawy budżetowej. Wśród odrzuconych przez posłów zmian, których chcieli senatorowie, znalazło się m.in. zwiększenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia o 6,5 mld zł, aby zrekompensować funduszowi zaprzestanie finansowania części zadań służby zdrowia. Inne odrzucone poprawki zakładały zwiększenie o 2 mld zł wydatków na leczenie chorób nowotworowych u dzieci, o 700 mln zł wydatków na psychiatrię dziecięcą czy o 500 mln zł na in vitro.

Komisja Finansów Publicznych odrzuciła także propozycję wykreślenia zapisu, na mocy którego publiczna radiofonia i telewizja ma otrzymać 2,7 mld zł w obligacjach jako rekompensatę za utracone wpływy z abonamentu. Jednocześnie Senat chciał zmniejszenia limitu emisji papierów skarbowych, które mają zostać przekazane różnym instytucjom, z 25 mld zł do 22,3 mld zł - i ta zmiana także nie znalazła poparcia komisji.

W trakcie obrad padło pytanie o to, w jaki sposób ma być sfinansowane przekazanie we wrześniu uczniom IV klas laptopów, które zostało zapowiedziane we wtorek na konferencji z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Jak wyjaśniała zastępczyni szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Izabela Antos, środki na ten cel mają pochodzić z Krajowego Planu Obudowy. Dodała, że ma to kosztować ok. 2 mld zł, z czego ok. 1 mld zł ma zostać wydany na pierwszą partię.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, dotyczące poprawek do budżetu zgłoszonych przez Senat, zapewne będzie omawiane na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które jest planowane na środę i czwartek, jeśli porządek obrad zostanie uzupełniony o taki punkt.

W grudniu 2022 r. Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2023 r. Zgodnie z nią wydatki budżetu wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, a deficyt budżetu nie może być większy niż 68 mld zł. Wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej określono na 7,8 proc., a świadczeń emerytalno-rentowych na 13,8 proc. Zaplanowano także wzrost wydatków na obronność - do 3 proc. PKB. Tegoroczny budżet na obronę narodową ma wynieść blisko 100 mld zł oraz 30-40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.