"Niezależnie od tego, czy uznam roczne sprawozdanie prokuratura generalnego za wystarczające, na pewno nie będę wnioskował o odwołanie Andrzeja Seremeta" - poinformował Donald Tusk. Jak ocenił, "nie wszystko gra" w pracy prokuratury, ale - jak zaznaczył - wynika to z tego, że Prokurator Generalny, mając pełną niezależność od władzy politycznej, ma równocześnie bardzo ubogie narzędzia do tego, żeby dyscyplinować i organizować pracę podległych mu prokuratorów.

Niezależnie od tego, czy uznam raport prokuratury za wystarczający, na pewno nie będę wnioskował o odwołanie prokuratora Seremeta, bo moje wątpliwości nie dotyczą prokuratora generalnego w żadnym wypadku - powiedział premier.

Podzielam opinię, że przez ten rok prokuratura działała nie zawsze tak, jak powinna, ale podzielam też opinię, że być może dlatego, że zbyt małą władzę ma Prokurator Generalny. Mając przed sobą ten dylemat, niezależnie od tego, czy uznam raport prokuratury za wystarczający, na pewno nie będę wnioskował o odwołanie prokuratora Seremeta, bo moje wątpliwości nie dotyczą prokuratora generalnego w żadnym wypadku - tłumaczył Tusk.

Sprawozdanie prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta z działalności prokuratury w 2012 roku trafiło do premiera w marcu. W lipcu krytycznie ocenił je minister sprawiedliwości Marek Biernacki. Według niego zwrócić należy uwagę na "poważne mankamenty w efektywnym zarządzaniu kadrą orzeczniczą prokuratury", "pasywność w zakresie wypracowania sprawnych mechanizmów przejmowania do prowadzenia skomplikowanych spraw przez prokuratury okręgowe i apelacyjne" oraz "brak efektywnego nadzoru służbowego nad realizacją postanowień ustawowych w tym zakresie". PG zarzuty ministra uznała za nietrafne i chybione.

To premier przyjmuje albo odrzuca sprawozdanie PG. W przypadku odrzucenia premier może wystąpić do Sejmu z wnioskiem o odwołanie prokuratora generalnego przed upływem kadencji. Sejm może odwołać prokuratora generalnego uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Trzy lata temu - 31 marca - weszło w życie rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Jednocześnie zlikwidowana została Prokuratura Krajowa i powołano Prokuraturę Generalną. Sprawozdanie za 2012 rok jest trzecim złożonym szefowi rządu przez Andrzeja Seremeta.

UG