Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek złożył w prokuraturze prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś - dowiedział się dziennikarz RMF FM. Szef NIK twierdzi, że marszałek Witek swymi zaniechaniami sparaliżowała pracę Izby.

Marian Banaś zarzuca Elżbiecie Witek, że specjalnie pozostawiała bez odpowiedzi wnioski o uzupełnienie kolegium NIK. Miało to doprowadzić do tego, że ta kluczowa komórka Izby została pozbawiona możliwości działania i podejmowania decyzji.

W zawiadomieniu napisano, że ostatni raz marszałek Sejmu powołała nowych członków tego gremium w 2020 roku. To sprawiło, że z początkiem września w kolegium brakuje kworum, bo kadencje skończyło 3 członków.

Według Mariana Banasia, marszałek Witek powinna odpowiadać za niedopełnienie obowiązków, czym wyrządzić miała szkodę interesowi publicznemu. Kolegium odgrywa decydującą rolę między innymi w zatwierdzaniu wyników kontroli NIK.