Połączone senackie komisje Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej jednogłośnie poparły ustawę, która wyraża zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Wcześniej do ustawy została przyjęta poprawka, w postaci preambuły, zgłoszona przez kluby KO i PSL.

4 maja Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna m.in. do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Senat ma zająć się ustawą 27 maja.

W środę ustawę rozpatrywały na połączonym posiedzeniu senackie komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Senatorowie odrzucili wniosek zgłoszony przez PiS o przyjęcie ustawy bez poprawek; za wnioskiem było pięcioro senatorów, przeciw - 11, nikt się nie wstrzymał. Większość senatorów poparła natomiast wniosek klubów Koalicji Obywatelskiej i PSL o dodanie do ustawy preambuły; za tym wnioskiem głosowało 11 senatorów, przeciw było pięciu, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Całość ustawy wraz z poprawką poparły jednogłośnie połączone komisje Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Za ustawą głosowało 16 senatorów.

Przyjęta poprawka klubów KO i PSL zakłada dodanie do tekstu ustawy preambuły. 

W trosce o przyszłość i pomyślność naszej ojczyzny władze Rzeczpospolitej Polskiej deklarują, że środki z Funduszu Odbudowy będą służyć modernizacji państwa, rozwojowi i innowacyjności gospodarki, usprawnieniu ochrony zdrowia, wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środowiska i klimatu. Władze Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązują się, że środki z tego funduszu będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainteresowanych realizacją projektów - brzmi tekst propozycji KO i PSL.