Wprowadzenie dodatkowego instrumentu finansowego dla rodziców, tworzenie kolejnych żłobków, większa elastyczność pracy dla rodziców i powszechny dostęp do badań prenatalnych – to część przewidzianych w Polskim Ładzie rozwiązań na rzecz rodzin.

W sobotę podczas konwencji PiS zaprezentowany został program Polski Ład. Składa się on z następujących obszarów: Planu na zdrowie, Uczciwej pracy - godnej płacy, Dekady rozwoju, Rodziny i domu w centrum życia, Polski - naszej ziemi, Przyjaznej szkoły i kultury na nowy wiek, Dobrego klimatu dla firm, Czystej energii - czystego powietrza, CyberPoland 2025, Złotej jesień życia.

Polski Ład przewiduje wprowadzenie dodatkowego instrumentu finansowego dla rodziców. To w sumie 12 tys. zł, które rodzice będą mogli wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. Rodzice sami wybiorą wariant: po 1000 zł miesięcznie przez rok czy po 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Jeśli kolejne dziecko przyjdzie na świat w ciągu 3 lat od narodzin poprzedniego, kwota ta zostanie podwojona.

Rząd chce również, aby podatnicy mogli rozliczyć się razem ze współmałżonkiem już w roku zawarcia małżeństwa, a nie dopiero w roku kolejnym.

Zapewniony ma być dostęp do diagnostyki prenatalnej dla wszystkich kobiet w ciąży.

Przewidziano również, że darmowe będą szczepionki przeciwko wirusowi HPV, który jest najczęstszą przyczyną występowania raka szyjki macicy.

Planowane jest rozszerzenie programu "Maluch plus", aby wspierać tworzenie i utrzymywanie żłobków przyzakładowych. Ma być w nim utworzona nowa, osobna ścieżka dla firm, instytucji rządowych i samorządowych, będących dużymi pracodawcami (powyżej 250 pracowników).

Ponadto każda gmina, która będzie chciała zorganizować żłobek na swoim terenie, otrzyma dotację na jego budowę. Dzięki temu powstać ma kilkaset nowych żłobków.

Polski Ład przewiduje także, że gdy rodzice nie będą mieli dostępu do usługi instytucji opiekuńczych, oboje uzyskają większą elastyczność w wykonywanej pracy. Pracodawca będzie zobowiązany zgodzić się na wykorzystanie przynajmniej jednego z trzech instrumentów: świadczenia pracy w formie telepracy bądź pracy zdalnej, pracy w zmniejszonym wymiarze godzin lub przesunięcia godzin rozpoczynania i kończenia pracy.

Polski Ład przewiduje również usprawnienie mediacji sądowych. Wprowadzona ma zostać instytucja sędziego koordynatora ds. mediacji w sądach rejonowych, a także wprowadzone ma być obowiązkowe spotkanie informacyjne w niektórych kategoriach spraw oraz zatwierdzanie ugód zawartych przed mediatorem przez sąd z urzędu w terminie do 30 dni.

Ponadto wprowadzone mają być kary, które będą odstraszać przed wykorzystywaniem i krzywdzeniem nieletnich, w tym kara bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności.

Wprowadzone mają być także ustalone procentowo alimenty natychmiastowe.