Dwie komisje Parlamentu Europejskiego zorganizują przesłuchanie w kwestii aborcji w Polsce i wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Debaty mają odbyć się jutro.

Przesłuchanie odbędzie się w komisjach ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz do praw kobiet i równouprawnienia

Z programu wynika, że polskie władze nie potwierdziły jeszcze udziału w przesłuchaniu. Już wiadomo natomiast, że głos zabierze unijna komisarz ds. równości i praw kobiet Helena Dalli, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego w Polsce: między innymi liderka Strajku Kobiet Marta Lempart. Temat debaty brzmi: "Ataki na prawo do aborcji i łamanie praworządności w Polsce".

Eurodeputowani będą naciskać na Komisję Europejską, by podjęła działania w sprawie ograniczenia prawa do aborcji podkreślając, że wyrok w tej sprawie został wydany przez niewiarygodny Trybunał Konstytucyjny. Dla Komisji Europejskiej jest to jednak trudna kwestia, gdyż kwestie aborcji nie leżą w kompletacjach UE. 

W przyszłym miesiącu odbędą się jeszcze debaty dotyczące sytuacji praworządności w Polsce: w sprawie tzw. stref LGBT oraz wolności mediów w kontekście podatku reklamowego.

22 października 2020 roku polski Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że niezgodny z konstytucją jest przepis zezwalający na przerwanie ciąży ze względu na ciężkie wady płodu. Decyzja TK wywołała wielotysięczne protesty w całym kraju. 

27 stycznia 2021 roku opublikowano wyrok TK, w związku z czym wykreślono tzw. trzecią przesłankę zezwalającą na przeprowadzenie aborcji. 

Opracowanie: