Im większy mózg, tym bardziej inteligentny jego właściciel – udowadnia naukowiec z USA. Przez stulecia ta powszechnie akceptowana opinia nie poddawała się naukowej weryfikacji, aż do teraz.

O przełomie zdecydowały coraz doskonalsze metody badania mózgu. Nie trzeba już na dokładną analizę jego rozmiarów czekać do śmierci właściciela. Obraz mózgu otrzymany np. metodą obrazowania magnetycznego rezonansu jądrowego można porównać z wynikami testów na inteligencje, narysować wykres i zobaczyć prawidłowość, przed której uznaniem nauka broniła się wystarczająco długo.

Trud narysowania takiego wykresu wziął na siebie Michael McDaniel z Uniwersytetu Wirginii w Stanach Zjednoczonych. Jego zdaniem, nie ma wątpliwości, że taka zależność istnieje. Co więcej, potwierdzenie, że większy mózg, to wyższy iloraz inteligencji działa też na korzyść samego IQ. Skoro zwiększa się z rozmiarami mózgu, trudno mu odmówić prawa do opisu naszych możliwości... intelektualnych.