Oto specjalna mapa pokrycia terenu Polski! Opracowano ją na podstawie zdjęć z satelity Sentinel-2 zarejestrowanych w 2020 r. Rozdzielczość przestrzenna mapy to 10 m. Jak informuje Polska Agencja Kosmiczna, przygotowano ją automatycznie z wykorzystaniem uczenia maszynowego.

Przetworzenie bazuje na serii co najmniej 10 zdjęć zarejestrowanych w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2020 r., w którym występowało zachmurzenie mniejsze niż 20 proc.

Dzięki mapie możliwa będzie aktualizacja istniejących baz danych oraz obserwacja zmian zachodzących w terenie, w tym monitorowanie miast, infrastruktury drogowej, powierzchni obszarów leśnych, zbiorników wodnych, itp.

Prezentowana mapa pokrycia całej Polski powstała przez połączenie 49 scen oraz "przycięcie" ich wzdłuż granic kraju. Każdą scenę opracowano na podstawie co najmniej 10 zdjęć.

Mapa pokrycia terenu dostępna jest jako osobna warstwa na mapie Polski w portalu Geoportal - jako "Klasyfikacja pokrycia terenu 2020". Nowa warstwa jest domyślnie wyłączona, aby ją włączyć należy w drzewku warstw rozwinąć grupę "Dane innych instytucji", a następnie podgrupę "Polska Agencja Kosmiczna".

Projekt został wykonany  na zlecenie POLSA przez CBK PAN.