W Bułgarii 3 osoby zginęły w szalejących od kilku dni pożarach lasów. Na południu kraju spłonęło już 17 wsi.

Lasy płoną w Haskowie, południowym regionie Bułgarii. Podczas pożaru jednej z wsi dym uszkodził wzrok ponad 50 osobom. Wielu grozi ślepota.

Policja aresztowała co najmniej 5 podejrzanych o podkładanie ognia. Jednym z motywów celowych podpaleń mogą być kwestie użytkowania gruntów. Bułgarskie prawo zabrania wycinania drzew w prywatnych lasach. Ich właściciele są więc pozbawieni możliwości zarobkowania. Gdy las spłonie, ziemię można przekwalifikować na grunty orne i w pełni korzystać ze swojej własności.

22:40