Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Musiał jest zbulwersowany wolnym tempem, w jakim władze Gdańska wypłacają jednorazowe zasiłki rodzinom poszkodowanym podczas lipcowej powodzi w mieście.

Według niego, władze Gdańska otrzymały na wypłaty zapomóg dla powodzian milion 800 tysięcy złotych. Pierwszą transzę pieniędzy gmina dostała już 11 lipca, natomiast pierwsze zasiłki potrzebującym rodzinom wypłacono 1 sierpnia - zaznaczył szef Kancelarii Premiera. Pieniądze dostało dotychczas 50 rodzin. Tymczasem samorządy, których tereny nawiedziła powódź, powinny jak najszybciej przystąpić do szacowania inwestycji, które możnaby sfinansować z funduszy Unii Europejskiej - powiedział RMF Jacek Saryusz-Wolski, szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W zeszłym tygodniu Piętnastka zadeklarowała pomoc dla Polski wysokości 15 milionów euro. Z pieniędzy tych będzie można odbudować szkoły, oczyszczalnie, mosty i drogi. "My chcemy aby nastąpiła identyfikacja i wybór projektów na poziomie województw do końca sierpnia i chcemy mieć wrzesień na to, żeby zamknąć listę krajową. Chcemy w połowie października podpisać memorandum" - powiedział Saryusz-Wolski. Jak dodaje Saryusz-Wolski, samorządy mogą też same zdecydować o przesunięciu środków pomocowych z funduszu Phare 2000 i 2001 właśnie na usuwanie skutków powodzi. Na przykład w wypadku Podkarpacia chodzi o kwotę prawie 90 milionów złotych.

foto Archiwum RMF

22:35