Jak poinformowała Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) - Polska weźmie udział w dwóch misjach kosmicznych przygotowywanych przez NASA. Wyniki podejmowanych badań mogą przynieść przełomowe odkrycia dalekiego kosmosu - dodano.


POLSA przekazała, że udział Polski w misjach Arcus i Gamow Explorer przewiduje opracowanie i dostarczenie elementów instrumentów naukowych przez Centrum Badań Kosmicznych PAN we współpracy z polskim przemysłem.

Udało nam się zintegrować polski sektor kosmiczny i wspólnie przygotować ofertę dla NASA, która została przyjęta. Przed nami mnóstwo pracy, ale wyniki badań każdej z tych misji mogą przynieść przełomowe odkrycia dalekiego kosmosu - stwierdził prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorz Wrochna.

Przełomowe badania formowania we wczesnym Wszechświecie

Jak wyjaśniła PAK, celem misji Arcus są obserwacje Wszechświata w zakresie promieniowania rentgenowskiego, które powstaje w czasie najbardziej energetycznych zdarzeń w kosmosie.

"Dzięki zastosowaniu przepuszczalnych siatek dyfrakcyjnych, specjalnie przystosowanych do badania widma w paśmie rentgenowskim, misja dostarczy wysokiej rozdzielczości obserwacji gorącego gazu zgromadzonego w galaktykach, gromadach galaktyk oraz w bliskim otoczeniu czarnych dziur" - wskazano. Misja ma umożliwić polskim naukowcom udział w nowatorskich badaniach dot. rozkładu i ewolucji gorącej materii i jej składu chemicznego.

Z kolei misja Gamow Explorer "dostarczy unikalnych obserwacji najodleglejszych błysków gamma w tzw. epoce rejonizacji", co umożliwi badanie procesów formowania pierwszych gwiazd i galaktyk we wczesnym Wszechświecie. W pracach zespołu Gamow Explorer uczestniczą naukowcy z sześciu polskich uczelni i instytutów naukowych.

Wyniki pierwszej fazy naboru mają być znane w drugiej połowie 2022 r. "Wystrzelenie wybranej misji planowane jest na 2028 r." - dodano.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jest agencją wykonawczą MRiT. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej. POLSA współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej.