Od 19 lutego 2010 roku, 537. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, nowy pierwiastek o liczbie atomowej 112 nosi nazwę Copernicium i oznaczany jest symbolem Cn. Uczczenie wielkiego astronoma właśnie w ten sposób, to inicjatywa odkrywców pierwiastka, międzynarodowego zespołu, pod kierunkiem profesora Sigurda Hofmanna. O przyjęciu nazwy poinformowała oficjalnie Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej.

Pierwiastek 112 został odkryty w 1996 roku przez złożony z 21 osób międzynarodowy zespół naukowców z Niemiec, Finlandii, Rosji i Słowacji, pracujących w laboratorium akceleratora ciężkich jonów w Darmstadt. Copernicium to najcięższy pierwiastek w układzie okresowym - 277 razy cięższy od wodoru. Pierwszy atom Cn otrzymano metodą syntezy jądrowej podczas bombargowania tarczy ołowianej jonami cynku. Izotopy Cn rozpadają się na tyle szybko, że potwierdzenie ich istnienia wymagało zastosowania wyjątkowo szybkich i czułych metod pomiarowych.

Przed ogłoszeniem nazwy nowego pierwiastka Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej musiała potwierdzić, że rzeczywiście udało się go zsyntetyzować. Sprawdziła też, czy proponowana nazwa nie była już wcześniej użyta, choćby nieoficjalnie, w odniesieniu do innego pierwiastka, a także w żadnym języku nie ma jakiegoś "niewłaściwego" znaczenia.

Zespół profesora Sigurda Hofmanna z Darmstadt ma już poważne doświadczenie w nazywaniu nowych pierwiastków. To jemu zawdzięczają swoją nazwę nieco lżejsze pierwiastki, bohr-107 Bh, has-108 Hs, meitner-109 Mt , darmstadt-110 Ds i rentgen-111 Rg.