W hutorze Machra w okręgu władymirskim atamanem kozackim została... kobieta. To coś zupełnie nowego, ponieważ do tej pory byli to tylko mężczyźni. Równouprawnienie kobiet pojawiło się zatem nawet wśród Kozaków.

Do tej pory kobiety w takich hutorach zajmowały się prowadzeniem domu i śpiewem. Kres temu postawiła 65-letnia Julia Tkaczenko, która zaczęła rządzić Kozakami. Jako atamanka pani Tkaczenko musi sprawnie posługiwać się nahajką oraz szablą i paradować w pełnym kozackim stroju.

Nowa przywódczyni Kozaków wyraźnie rozdziela swoją nową rolę od obowiązków kobiecych: