Ponad 1 200 wypowiedzeń warunków płacy, wręczył swoim pracownikom dyrektor szpitala wojewódzkiego w Szczecinie. Wypowiedzenia otrzymali lekarze, pielęgniarki, sanitariuszki i pracownicy socjalni. Stało się tak, bo dyrektor szpitala zamierza wprowadzić motywacyjny system płac.

W nowym systemie jedna część pensji będzie stała, a reszta w zależności od wydajności pracy. Zdecydowana część personelu nie zgadza się na decyzję dyrekcji o zmianie warunków wynagrodzenia. Ich zdaniem zarobki będą jeszcze mniejsze niż były do tej pory, ze względu na ruchomą premię. W imieniu wszystkich pracowników napisano pozew do sądu. Pracownicy mają się pod nim podpisać i w ciągu pięciu dni pozew znajdzie się w sądzie. Dyrektor złamał prawo, bo nikogo wcześniej nie poinformował o swojej decyzji – uważa przedstawicielka związków zawodowych Bożena Pilarczyk. Dyrektor Zenon Czajkowski stara się uspokoić załogę. Obiecuje, że pieniądze będą teraz wynagrodzeniem motywacyjnym za dobrą pracę, a pula nie zmieni się. Wprowadzenie takiego systemu wynagradzania ma poprawić wydajność zakładu, a ponadto zostaną wynagrodzeni ci, którzy wzorowo wykonują swoje obowiązki. Tak czy inaczej załoga szczecińskiego szpitala skieruje sprawę na drogę sądową.

Foto RMF

16:45