Średnia życia kobiety w Polsce to 81 lat, w przypadku mężczyzn 71. Najdłużej w Europie żyją Szwedzi - średnio prawie 80 lat, najkrócej Litwini - 68. To najnowsze dane opublikowane przez Unię Europejską. Statystyki oprócz oczekiwanej długości życia pokazują również, jak długo mamy szansę żyć bez istotnych ograniczeń, czyli we w miarę dobrym zdrowiu.

W tej chwili mężczyzna w Polsce ma szanse przeżyć ponad 58 lat w dobrym zdrowiu, w przypadku kobiet to ponad 62 lata. Statystyki te znacznie się jednak poprawiają, kiedy dożyjemy już 65 lat. W Polsce kobiety i mężczyźni mają teraz w tym wieku szanse na około 7 lat w dobrym zdrowiu, zanim w kolejnych ich sprawność zostanie już poważnie ograniczona.

Z danych wynika również, że po osiągnięciu 65. roku życia zarówno kobiety, jak i mężczyźni przez prawie 5 lat maja szansę żyć bez żadnych chorób przewlekłych. Według statystyk, kobiety dłużej żyją natomiast z chorobami przewlekłymi - prawie 15 lat, podczas gdy mężczyźni niecałe 10.

Ponadto bardzo ciekawe są również dane dotyczące życia zdrowiu po 65. roku życia według własnej samooceny. Kobiety w dobrym lub bardzo dobrym zdrowiu żyją 1,6 roku, mężczyźni 2 lata.