Do walki z komputerowymi hakerami wykorzystano promieniowanie lasera i zjawisko opisane 70 lat temu przez Einsteina tzw. splątanie fotonów – pisze dziś australijska prasa.

Według tej metody nadawcy i odbiorcy informacji muszą mieć odpowiedni klucz do kodowania i odkodowywania tej informacji. Po drodze jednak jest ona całkowicie odporna na próby odczytu.

To może być dla ochrony poufności informacji podobny przełom jak Internet dla ich upowszechnienia. Wszystko dlatego, że w odróżnieniu od dotychczasowych metod kryptografii korzystających z pewnych formuł matematycznych, tu na straży tajności stają prawa fizyki.