Członkowie Polskiej Akademii Filmowej i Gildii Reżyserów Polskich zaapelowali do posłów o poparcie przepisów dot. nałożenia na dostawców VOD daniny na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: zgodnie z projektem, którym zajmie się dzisiaj Sejm, miałaby ona sięgać 1,5 procent przychodu z opłat za korzystanie z platform VOD w Polsce. To będzie "ustawa decydująca o przetrwaniu polskiego filmu" - przekonują autorzy apelu.

Posłowie będą kontynuować dzisiaj prace nad rządowym projektem tzw. tarczy antykryzysowej 3.0: to pakiet zmian w ponad 20 ustawach wprowadzający działania osłonowych w związku z pandemią koronawirusa.

Wśród rozwiązań zawartych w pakiecie jest m.in. nałożenie na dostawców VOD obowiązku uiszczania na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej daniny w wysokości 1,5 procent przychodu z opłat umożliwiających korzystanie z portali usług medialnych w Polsce.

Odezwy ws. poparcia zapisów wystosowali dzisiaj do posłów członkowie Polskiej Akademii Filmowej i Gildii Reżyserów Polskich.

"Polska kinematografia została w ciągu jednego dnia porażona wirusem: kina, w których pokazywaliśmy nasze filmy, zostały jednego dnia zamknięte, jednego dnia zakaz zgromadzeń zatrzymał produkcję wielu dziesiątków nowych filmów. Dzisiaj w Sejmie głosowana będzie ustawa decydująca o przetrwaniu polskiego filmu" - czytamy w odezwie Polskiej Akademii Filmowej.

Jak podkreślają jej autorzy, dzięki tej ustawie cieszące się rosnącą popularnością platformy VOD mogą dołączyć do grona podmiotów wspierających 1,5-procentową opłatą z wpływów nowe polskie filmy.

"To tyle, ile płacą od 15 lat kina i inne podmioty korzystające z polskich filmów. To sprawiedliwe uregulowanie zgodne z dyrektywą europejską, które w wyższym procencie zostało wprowadzone w innych krajach Unii Europejskiej. To ratunek dla polskiej kinematografii porażonej wirusem" - zaznaczają autorzy pisma.

"Wzywamy wszystkie siły polityczne polskiego Sejmu, by zagłosowały za tym rozwiązaniem (...) Wierzymy, że dzisiaj nikt nie okaże się obojętny na los polskiego filmu i polskiej kultury" - głosi apel Polskiej Akademii Filmowej.

Do poparcia nowych przepisów wezwał w swojej odezwie także Zarząd Gildii Reżyserów Polskich.

Pod apelem podpisał zarząd Gildii w składzie: honorowa przewodnicząca Agnieszka Holland, przewodniczący zarządu Andrzej Jakimowski, zastępczyni przewodniczącego Joanna Kos-Krauze, skarbnik Łukasz Ronduda, sekretarz Andrzej Saramonowicz i członkowie zarządu: Leszek Dawid, Sławomir Fabicki, Borys Lankosz, Paweł Maślona i Janusz Zaorski.

W odezwie podkreślili, że środowiska filmowe traktują dzisiejsze sejmowe głosowanie jako "chwilę prawdy dla wszystkich polskich parlamentarzystów bez względu na ich przynależność polityczną".

"Polska kultura jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków. W obecnej sytuacji może przetrwać tylko dzięki wspólnym i odpowiedzialnym działaniom wszystkich sił politycznych" - przekonują członkowie Zarządu Gildii Reżyserów Polskich.

Nowy podatek przyniósłby PISF co najmniej 20 mln zł rocznie

W uzasadnieniu projektu, zmieniającego w ramach tarczy antykryzysowej 3.0 ustawę o kinematografii, oszacowano, że nałożenie na dostawców VOD obowiązku dokonywania na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wpłat w wysokości 1,5 procent przychodu z opłat za korzystanie z platform VOD przyniesie Instytutowi do końca tego roku około 15 mln złotych oraz co najmniej 20 mln złotych rocznie w kolejnych latach.