​Skarby z Zamku Królewskiego na Wawelu już od piątku można będzie zobaczyć w Muzeum Narodowym w Lublinie. To największa i unikatowa wystawa, która nie miałaby szansy się wydarzyć, gdyby nie remont na Wawelu. W tym czasie zabytki będą na zamku w Lublinie.

Na wystawie zobaczyć będzie można niemal 120 zabytków, w tym reprezentatywny zespół królewskich pamiątek. Począwszy od złotniczej fundacji Kazimierza Wielkiego, poprzez arrasy z kolekcji zamówionej w Brukseli przez Zygmunta Augusta, elementy paradnej augsburskiej zastawy polskich Wazów czy nieznaną dotąd pieczęć Jana Kazimierza.

Wystawa "Z Wawelu do Lublina. Skarby z królewskiego dworu. Wystawa ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu et non solum" jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Narodowego w Lublinie i Zamku Królewskiego na Wawelu. Ukazywać będzie najważniejsze momenty w historii Zamku Lubelskiego: budowę za czasów Kazimierza Wielkiego, ukończenie fresków kaplicy św. Trójcy, renesansową przebudowę oraz odbudowę w czasach Władysława IV i zniszczenie podczas potopu.

Przekrój królewskich pamiątek

Na wystawie będziemy mieli okazję podziwiać reprezentatywny zespół królewskich pamiątek, przedmiotów osobistych lub darów, które wystawiają znakomite świadectwo gustowi i aspiracjom kolejnych królów.

Z kategorii innych, praktycznie nigdy nie opuszczających Wawelu królewskich pamiątek, zobaczyć będzie można np. szachownicę ofiarowaną Zygmuntowi III czy złoty łańcuch z grobu jego żony - Konstancji Austriaczki. Wśród znakomitej klasy elementów dekoracji wnętrz znajdzie się na wystawie barokowy zaplecek tronu z herbami Władysława IV Wazy. Wśród znaków królewskiej łaskawości - złoty klejnot z medalem tego monarchy.

Zobaczymy też największą i najcenniejszą staropolską monetę - studukatówkę Zygmunta III, bitą jako wyraz wielkomocarstwowej postawy pierwszego Wazy na polskim tronie.

Zabytki obejmujące zarówno przykłady malarstwa i rzeźby, jak i artystycznego rzemiosła: klejnoty, złotnictwo, meble, numizmaty, oprawy ksiąg z królewskimi superekslibrysami, zegary, broń, kobierce, hafty, tapiserie, kafle. Przedmioty te, obok detali średniowiecznej i nowożytnej architektury, stworzą panoramę przemian stylowych, których inicjatorami byli kolejni monarchowie.


Zabytki nie tylko z Wawelu

Listę obiektów wypożyczanych ze zbiorów wawelskich uzupełnią zabytki ze zbiorów: Archiwum i Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu, Klasztoru oo. Dominikanów w Lublinie, Kościoła św. Wojciecha na Podwalu w Lublinie, Archiwum Państwowego w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego, Archiwum Nauki PAN i PAU, Bazyliki archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu, Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Biblioteki Kórnickiej PAN, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum, Sanktuarium Maryjne na Górze Chełmskiej, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Biblioteki Książąt Czartoryskich oraz Muzeum Narodowego w Lublinie.

Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 4 grudnia 2021, godz. 18.00. Wstęp na otwarcie za zaproszeniami.

Wawelskie zabytki w Lublinie podziwiać będzie można do 27 lutego 2022 roku.