Jeśli utrzymają się aktualne tendencje, do 2030 roku z możliwych do uniknięcia przyczyn może umrzeć nawet 69 mln dzieci poniżej 5. roku życia - ostrzega opublikowany raport Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

Jeśli utrzymają się aktualne tendencje, do 2030 roku z możliwych do uniknięcia przyczyn może umrzeć nawet 69 mln dzieci poniżej 5. roku życia - ostrzega opublikowany raport Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).
zdj. ilustracyjne /STR /PAP/EPA

Jeśli światowi przywódcy nie zwiększą wysiłków mających na celu poprawę sytuacji najmłodszych - do 2030 roku, który jest datą wyznaczoną na zrealizowanie celów zrównoważonego rozwoju ONZ, około 167 mln dzieci poniżej 5. roku życia będzie żyć w biedzie, a za mąż wyjdzie 750 mln dziewczynek - głosi raport.

Do 2030 r. 69 mln dzieci umrze z powodu chorób, którym potrafimy zapobiegać - alarmuje UNICEF.

UNICEF wskazuje, że od 1990 r. udało się osiągnąć znaczący postęp w ratowaniu życia dzieci i zwiększyć liczbę dzieci objętych systemem edukacji. Globalne wskaźniki umieralności dzieci poniżej 5. roku życia zmniejszyły się o ponad połowę. Liczba osób na świecie żyjących w skrajnym ubóstwie jest niemal o połowę niższa niż w latach 90. ubiegłego wieku.

Niestety, jak podkreśla UNICEF, postęp ten nie jest ani równy, ani sprawiedliwy. Najuboższe dzieci są dwa razy bardziej narażone na niedożywienie i śmierć przed ukończeniem 5. roku życia niż ich najlepiej sytuowani rówieśnicy. Na niemal całym terytorium Azji Południowej i Afryki Subsaharyjskiej dzieci kobiet, które nie mają wykształcenia, są trzy razy bardziej narażone na śmierć przed piątymi urodzinami, niż te urodzone przez kobiety z wykształceniem średnim. Dziewczęta z najuboższych domów są dwa razy częściej wydawane za mąż jako dzieci, niż dziewczęta z najbogatszych gospodarstw domowych.

UNICEF ocenia, że nigdzie perspektywa nie jest tak ponura jak w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie co najmniej 247 mln dzieci (dwoje na troje) żyje w ubóstwie. Są pozbawione tego, co daje im możliwość przeżycia i rozwoju. Według raportu, jeśli obecne tendencje nie ulegną zmianie, do 2030 r. niemal połowa z 69 mln dzieci poniżej 5. roku życia, które umrą z powodu chorób, którym potrafimy zapobiegać, będzie zamieszkiwała Afrykę Subsaharyjską. Co więcej, w tym regionie świata będzie mieszkała ponad połowa z 60 mln dzieci w wieku szkolnym, które wciąż będą poza systemem edukacji. 9 na 10 dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie również będzie zamieszkiwać Afrykę Subsaharyjską.

Mimo że edukacja odgrywa wyjątkową rolę w wyrównywaniu szans, od 2011 r. zwiększyła się liczba dzieci, które nie są objęte systemem edukacji. Jednocześnie znaczna część dzieci, które chodzą do szkoły, nie zdobywa podstawowej wiedzy. Dziś, około 124 mln dzieci nie chodzi do szkoły, a niemal dwoje na pięcioro dzieci, które kończą szkołę podstawową, nie nauczyło się czytać, pisać ani wykonywać prostych działań arytmetycznych.

UNICEF podkreśla, że nierówności nie są ani nieuchronne, ani niemożliwe do przezwyciężenia. W raporcie przedstawiono działania i środki, które mogą pomóc w zmniejszeniu nierówności wśród dzieci. Są to: lepsze dane o najbardziej narażonych dzieciach, zintegrowane podejście do wyzwań, przed jakimi stoją dzieci, innowacyjne sposoby rozwiązywania starych problemów, zwiększone zaangażowanie społeczności oraz bardziej sprawiedliwe inwestycje.

 (j.)