Masowe i rażące lekceważenie standardów – taki zarzut usłyszeli szefowie biura pośrednictwa pracy Saphire Trading z Southampton w południowej Anglii. Firma rekrutowałap pracowników, głównie z Polski, do jednej z dużych sieci supermarketów.

Lista zarzutów jest długa. Firma bezprawnie wstrzymywała wypłacanie pensji, oferowała stawki poniżej obowiązkowego minimum i pobierała fikcyjne opłaty manipulacyjne. Co więcej, obcokrajowców pozbawiono prawa do płatnego urlopu chorobowego, a warunki mieszkaniowe, jakie zapewniał pośrednik, urągały zasadom bezpieczeństwa i higieny.

Wykorzystywani Polacy pomogli policji zgromadzić miażdżący materiał dowodowy. Firma Saphire Trading zdobyła aż 185 punktów karnych w systemie, gdzie już 30 pozbawiłoby ją licencji. Cyniczni brokerzy z Southampton już nigdy nie będą wykorzystywać dobrej woli szukających pracy imigrantów. Posłuchaj relacji londyńskiego korespondenta RMF FM Bogdana Frymorgena: