Węgierskie władze zgodziły się na przyjęcie jednego z więźniów zwalnianych z amerykańskiego aresztu w bazie wojskowej Guantanamo na Kubie. W najbliższych dniach Budapeszt dokona wyboru z krótkiej listy więźniów. Osoba ta będzie uczestniczyła w 18-miesięcznym programie integracyjnym.

Prezydent USA Barack Obama chce zamknąć więzienie w Guantanamo do stycznia przyszłego roku. Zdaniem części kongresmanów będzie to bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Obecnie w Guantanamo pozostaje jeszcze 226 więźniów.

Do tej pory z Guantanamo, gdzie przebywają podejrzani o terroryzm, odesłano do innych państw kilkunastu ludzi.