Portugalskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oznajmiło, że przyjmie dwóch Syryjczyków osadzonych w amerykańskim więzieniu Guantanamo. W swoim oświadczeniu opublikowanym na stronach internetowych ministerstwo podkreśla, że zostaną oni przyjęci na zasadach humanitarnych i otrzymają specjalne wizy.

Portugalia jest trzecim krajem UE po Francji i Irlandii, który jednoznacznie zadeklarował gotowość przyjęcia osadzonych w Guantanamo.

W grudniu 2008 roku Portugalia była pierwszym krajem unijnym wzywającym państwa członkowskie UE do przyjęcia więźniów Guantanamo; wciąż przebywa tam ok. 230 osób.