Mimo zakazu sądowego ok. 100 osób protestowało w Kijowie przeciwko wizycie na Ukrainie patriarchy Moskwy i Wszechrusi Kiryła. Przedstawiciele środowisk narodowych zebrali się przed Ukraińskim Domem w centrum stolicy, gdzie rozpostarli ogromną, niebiesko-żółtą flagę państwową i skandowali: "Precz z moskiewskim popem!". Milicja nie interweniowała.

Akcja była nielegalna, ponieważ przed przybyciem zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do Kijowa miejscowy sąd wydał zakaz prowadzenia demonstracji podczas jego pobytu w stolicy. Uczestnicy protestu zostali jedynie otoczeni przez funkcjonariuszy, tak by nie mogli opuścić placu przed Ukraińskim Domem i przeszkodzić patriarsze w mszy, którą odprawił przy znajdującym się nieopodal pomniku chrzciciela Rusi Kijowskiej, św. Włodzimierza.

W związku z zakazem demonstrowania wczoraj milicja zatrzymała ośmiu działaczy nacjonalistycznej partii Swoboda, którzy próbowali protestować przeciwko pielgrzymce Kiryłąna Ukrainie. Po złożeniu zeznań zostali oni uwolnieni.

Patriarcha Kirył przebywa na Ukrainie z 9-dniową pielgrzymką. Jutro weźmie udział w obchodach 1012. rocznicy chrztu Rusi Kijowskiej, organizowanych przez Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego. Tego samego dnia rocznicę tę obchodzić będzie Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego, który nie jest uznawany za kanoniczny przez Kościoły prawosławne na świecie.