Benedykt XVI w ciągu dwóch lat wymierzył karę suspensy za molestowanie dzieci prawie 400 księżom - ujawnia agencja Associated Press. Podkreśla, że tego typu statystyki do tej pory nie wypływały na światło dzienne. Ujawniana była tylko liczba zgłoszonych Watykanowi przypadków domniemanego molestowania seksualnego.

Dokument, na który powołuje się AP został przygotowany na podstawie danych, które Watykan zbierał, "by wesprzeć swoją obronę" przed Komitetem ONZ ds. Praw Dziecka w Genewie. Przedstawiciele Stolicy Apostolskiej zostali tam zaproszeni, by wytłumaczyć, w jaki sposób Watykan postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka. O przedłożenie takiej relacji proszone są wszystkie kraje, które ratyfikowały dokument.

Czwartkowe spotkanie poprzedziły dość napięte relacje między oenzetowskim komitetem a Stolicą Apostolską. Wcześniej bowiem Watykan odpowiedział w reakcji na jego pytania, iż nie ma obowiązku informować o prowadzonych za Spiżową Bramą postępowaniach kanonicznych wobec księży pedofilów i że jego wymiar sprawiedliwości różni się od świeckiego.