Prezydent Turkmenistanu Saparmurad Nijazow wydał nowy tomik poezji. Zbiór zatytułowany „Turkmenistan, moje szczęście” zawiera głównie wiersze o miłości – powiedział sam autor w telewizyjnym wywiadzie.

Państwowa agencja prasowa w Aszchabadzie określiła poezję Nijazowa jako źródło „niewyczerpanego szczęścia i twórczej energii dla obywateli”.

Pięć lat temu prezydent Turkmenistanu napisał „Duchowość” – zbiór moralnych wskazówek, które weszły do programu nauczania na wszystkich poziomach edukacji w kraju. Egzamin ze znajomości tych wytycznych obowiązuje kończących szkoły, rozpoczynających naukę w uczelniach, a także przy doborze pracowników dla ministerstw i innych urzędów.

Prezydent chętnie wydaje też dekrety, regulujące różne dziedziny życia. Nijazow np. zakazał baletu i opery, bo nie odpowiadają one mentalności narodowej. Wprowadził także kary grzywny za złote korony dentystyczne.

Saparmurad Nijazow rządzi w Turkmenistanie od ponad 20 lat. Najpierw był szefem partii komunistycznej, a od 1991 r. jest prezydentem niepodległego państwa.