Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przyjął do rozpoznania skargę kardiochirurga ze szpitala MSWiA dr. Mirosława G., zatrzymanego w lutym pod zarzutem korupcji i zabójstwa pacjenta – pisze „Gazeta Wyborcza”.

Skarga wpłynęła w sierpniu. W poniedziałek informacja o decyzji Trybunału w Strasburgu została przekazana polskiemu rządowi i pojawiła się na stronach internetowych Trybunału.

Mirosław G. zarzucił polskim władzom naruszenie kilku artykułów konwencji praw człowieka. Przede wszystkim zasady domniemania niewinności. Koronnym dowodem są słowa ministra Zbigniewa Ziobry, który w dniu aresztowania przesądził winę lekarza: Już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie.

Zdaniem dr. G. naruszone zostało m.in. też prawo do rzetelnego procesu, bo o aresztowaniu kardiochirurga decydował nie w pełni niezawisły asesor sądowy.

Doktor G. domaga się od państwa polskiego odszkodowania w wysokości ok. 100 tys. euro.