Grecka policja użyła gazu łzawiącego przeciwko kilkusetosobowej grupie demonstrantów, która zebrała się przed parlamentem w Atenach. Demonstranci protestowali przeciwko przyjęciu drastycznych kroków oszczędnościowych.

Demonstranci obrzucali kordon policji butelkami, kamieniami i pomarańczami; w odpowiedzi policja użyła gazu łzawiącego, by rozproszyć tłum. Nikt nie został ranny. Nikogo też nie aresztowano.

Grecy protestują przeciwko pakietowi oszczędności budżetowych. Zakłada on m.in. obniżenie wynagrodzeń pracowników sektora publicznego i wzrost podatków od dóbr i usług. Wczoraj grecki parlament przyjął pakiet. Jego uchwalenie było warunkiem otrzymania przez Grecję pomocy finansowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego i państw strefy euro w kwocie 110 mld euro.